image image image image
Propagační grafika
Banner systémy a PVC bannery
Propagační grafika
Reklamní předměty
1 2 3 4

Vizuální styl

Vizuální styl - zpracování vaší značky

Vizuální styl je základním prostředkem veškeré komunikace firmy, organizace či sdružení, reprezentuje jejich podnikatelské záměry. Značka neboli logo už dnes k efektivní propagaci stačí jen málokdy. Teprve jednotný a pečlivě zpracovaný vizuální styl v nejrůznějších aplikacích (firemní tiskoviny, webové stránky, …) dá značce vyniknout a dokáže z komunikace se zákazníky, partnery i zaměstnanci vytěžit maximum.

Zpracujeme pro vás značku, která vyhoví současným funkčním a estetickým nárokům a budete ji rádi používat i za několik let.

Vizuální styl - logomanuál

Znalosti z oblasti psychologie tvarů a barev nám umožňují ovlivňovat vnímání značky, pracovat v rovině emočního působení užitých výtvarných prostředků. Budete-li mít zájem, k navržené značce specifikujeme v takzvaném logomanuálu nezbytné parametry jejího používání, barvy, definujeme písma, a následně navážeme dalšími prvky vizuálního stylu. Pak už nebude problém udržet navržený systém v celém spektru grafických aplikací.

Vizuální styl - corporate design

Vizuální styl